Từ nông trại đến nhà bạn

Nông trại hữu cơ Everyday Organic

Ngoài quy trình nuôi trồng & sản xuất khép kín chuẩn mực nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho sản phẩm hữu cơ, Everyday Organic luôn tạo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động & sử dụng, khai thác quỹ đất hợp lý, đảm bảo trách nhiệm với xã hội, với môi trường về sự phát triển bền vững và không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng.
Ghé thăm