Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận quốc tế

 

Từ năm 2017, Everyday Organic đã được chứng nhận hữu cơ quốc tế USDA/ Organic , JAS, Bio-EU. Ở trang trại này, tất cả các yếu tố đất, nước tưới  và nước chế biến đã được phân tích và không chứa chất hoá học như thuốc bảo vệ thực vật, hoocmon tăng trưởng, thuốc kháng sinh, các vật liệu chuyển gen – GMO và các chất độc hại.

Tất cả 3 loại chứng nhận quốc tế này đều dựa trên những điều kiện và tiêu chí kiểm định hết sức nghiêm ngặt. Cả 3 loại chứng nhận đều yêu cầu doanh nghiệp kiểm định hàng năm mới được quyền tiếp tục sử dụng nhãn chứng minh chất lượng sản phẩm hữu cơ. 

Theo quy định chứng nhận hữu cơ USDA/ Organic, JAS Nhật Bản, EU-Bio của Châu Âu, thì ngoài những tiêu chuẩn được nêu trên, còn môt số tiêu chí phải thực hiện như:

  1. Chứng nhận USDA/ Organic: Chỉ những sản phẩm có chứa 95% thành phần hữu cơ mới được sử dụng logo
  2. Chứng nhận hữu cơ JAS Nhật Bản: Việc ghi chép, truy xuất, cân đong, đo đếm theo yêu cầu của chứng nhận cần phải tuân thủ rất nghiêm ngặt.
  3. Chứng nhận Bio-EU: Việc quy định hàm lượng đạm 170kgN/ha/ năm cẩn phải được thực hiện, đồng thời các chế phẩm dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt từ nguồn đồng vật có hàm lượng đạm trên 4 đơn vị thì không được sử dụng. Ngoài ra, tất cả săn xuất nông nghiệp trên giá thể không có đất hoàn toàn bị cấm.

Hiện nay, công ty Nông Nghiệp Nhất Thống còn phát triển thêm hai trang trại trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ở Đắk Lắk và Hậu Giang đã được chứng nhận hữu cơ quốc tế. Đặc biệt ở các trang trại này, cấc vật liệu đã vào phục vụ cho sản xuất cũng được chọn lọc rất nghiêm ngặt và được chứng nhận hữu cơ quốc tế (OMRI).

Công ty Nông Nghiệp Nhất Thống luôn luôn áp dụng và phục vụ khách hàng theo chuỗi giá trị hữu cơ từ khâu gieo giống cho đến thu hoạch, đóng gói và phân phối tận tay đến người tiêu dùng.

Các sản phẩm hữu cơ đa dạng bao gồm:

Nhóm sản phẩm rau củ quả 

  • Trang trại Nhà Bè: 3 chứng nhận hữu cơ liên tiếp trong từ năm 2017
  • Trang trại Đắk Lắk: 3 chứng nhận hữu cơ từ năm 2020
  • Trang trại Hậu Giang: 3 chứng nhận hữu cơ từ tháng 2/2021

Nhóm sản phẩm trứng gà, vịt 

  • Trang trại Nhà Bè: chứng nhận hữu cơ EU năm 2019
  • Trang trại Đắk Lắk: chứng nhận hữu cơ EU năm 2020

Nhóm sản phẩm thịt gà, vịt, heo & bò

  • Trang trại Đắk Lắk: chứng nhận hữu cơ EU vào tháng 2/2021

Nhóm thuỷ sản 

  • Trang trại Hậu Giang: sẽ nhận chứng nhận hữu cơ vào tháng 9/2021