Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

 Đa dạng 

 • Liên tục mở rộng sản phẩm 
 • Giá cả hợp lý 

 Đẳng cấp  

 • Chuẩn hữu cơ quốc tế 
 • Các loại giống nước ngoại nhập tốt, phù hợp thổ nhưỡng 

 Bản địa  

 • Tôn trọng & tối ưu hoá điều kiện thiên nhiên của địa phương 
 • Các loại giống đặc trưng, đặc sản vùng miền 

Thuần chất  

 • Hương vị đậm đà, mạnh mẽ 
 • Sản phẩm tươi giữ được vị ngon lâu hơn 

 Tiện lợi  

 • Tiết kiệm thời gian chế biến
 • Sản phẩm được đóng gói theo phần bằng nhau, dễ bảo quản
 • Hệ thống phân phối ở các cửa hàng, siêu thị lớn